Snekkerarbeider

I forbindelse med dreneringsprosjektet, vil det forekomme noen snekkerarbeider i perioden 10-12 Januar. Det skal byttes endel skadet panel