Oppdatering etterarbeider – drenering

Styret fikk følgende tilbakemelding fra TT-Teknikk 28. Mars :

Asfalteringsarbeider kan man ikke gi noen fremdrift på foreløpig, da det pt ikke er startet opp med asfaltproduksjon for fullt. En plan vil bli meddelt så snart de har mer informasjon

Uke 16
Noe arbeider på beslag/blekk over isolasjon, noe utbedring av løvfangere samt noe skifte av hjørnebord/dekkbord

Uke 17
Beplantning, noe etterfylling av masser, etablering av en manglende støttemur samt tilbakeføring etter nedsetting av en kum

Uke 18 – 20
Tilbakeføring av arealer og sluttføring av etterarbeider

Arbeidet vil selvsagt være avhengig av været, men vi skal presse på så godt det lar seg gjøre for å være ferdige innen 17.Mai (uke 20). Sett utifra de gjenstående arbeider, mener styret dette burde være mulig. Styret jobber også med å etablere en detaljert liste over gjenstående arbeider, og denne er under diskusjon med TT. Rent kontraktsmessig skal alle arbeider være ferdige senest 30. Mai.

Hvis det er spørsmål eller kommentarer, vennligst send en e-post til styret@tyrikollen.no