Etterarbeider ifbm drenering

Våren nærmer seg, og mange ønsker å få etablert hagene sine, som selvsagt er forståelig. Men alle etterarbeider ifbm dreneringsprosjektet er ikke ferdige, og mange steder må man fortsatt komme til med maskiner. Det anbefales derfor at man er varsom med å etablere terrasser o.l. før man har fått bekreftet at arbeidene er helt ferdige, da dette kan medføre at naboen din ikke får utført de arbeidene som er nødvendige.

Vi skal forsøke å gi så gode beskjeder som mulig på når man anser seg som ferdige, men fremdriften vil også avhenge litt av været. Blir det mye regn, kan det bli vanskelig (og ikke minst grisete) å kjøre med store maskiner

Styret