År: 2019

Infoskriv om ekstraordinært årsmøte november 2019

Styret inviterer til ekstraordinært årsmøte 11. november 2019 kl 19:00 på Ulsrud Videregående skole, studiesenteret, inngang B. På møte vil vi, slik årsmøtepapirene viser, legge frem det vi ser av vedlikeholds- og investeringsbehov fremover og fremme forslag om å justere felleskostnaden deretter. Videre vil vi legge frem noen nødvendige justeringer rundt parkeringsplassene våre. Før 21.… Read more Infoskriv om ekstraordinært årsmøte november 2019