Infoskriv om ekstraordinært årsmøte november 2019

Styret inviterer til ekstraordinært årsmøte 11. november 2019 kl 19:00 på Ulsrud Videregående skole, studiesenteret, inngang B.

På møte vil vi, slik årsmøtepapirene viser, legge frem det vi ser av vedlikeholds- og investeringsbehov fremover og fremme forslag om å justere felleskostnaden deretter. Videre vil vi legge frem noen nødvendige justeringer rundt parkeringsplassene våre.

Før 21. oktober ber vi også om at alle svarer på denne spørreundersøkelsen knyttet til brannvern i sameiet.

I henhold til forretningsorden åpnes det for forslag fra salen under møtet.

Årsmøtepapirer for ekstraordinært møte høst 2019

Hilsen styret