Protokoll fra Ekstraordinært sameiemøte 17. juni 2015

Last ned Signert protokoll sameiemøte 17.06.2015

Oppsummering:

Drenering av hele sameiet ble enstemmig vedtatt.

Det ble vedtatt at styret skal arbeide for belysning på stikkveiene.

Vi rakk på tampen å vedta Vedlikeholdsinstruks for Tyrikollen boligsameie. Styret oppfordrer til aktiv bruk for å se om den fungerer i praksis.

Saken med flytting av stikkveier ble utsatt, da styret hadde oversett en paragraf i sameiets vedtekter. Saken tas opp på nytt ekstraordinært møte til høsten.

Korrigering til protokollen:
Vedtak 2b 3. strekpunkt er feilaktig gjengitt, skal være Bølerbakken 15A (Ikke E).

NB: Vedtak vedrørende plattinger under 2.g. ble beklageligvis gjort på feilaktig grunnlag. Dette må vi ta opp igjen på nytt ekstraordinært møte. Styret regner med å avholde dette møtet på formiddagen lørdag 15. august (Gatefest på ettermiddagen). Hold av dagen.