Rydding ifbm drenering , Bølersletta 5, 7, 8 og 10

Vi går nå mot slutten av prosjektet, og arbeidet ser ut til å gå litt raskere enn vi tidligere hadde forventet det. På grunn av dette bør alle de gjenværende adresser ryddes for adkomst så snart som mulig og være klare senest Mandag 17. Oktober.  Dette for at entreprenøren skal ha litt fleksibilitet til å kunne bli ferdig innenfor den angitte tidsrammen.

For tiden er det to gravelag som holder på

Bølersletta 10 kan fortsatt bruke containere satt ut ved Bølerbakken 15

For de andre adressene vil container (e) vil bli satt ut i Bølersletta på Fredag 7. Oktober.

Hvis det er ett problem å bli ferdig med rydding i tide, vennligst ta kontakt med oss slik at vi kan finne en ordning.

Styret