Elbil – lading og brannsikkerhet

For å styrke brannsikkerheten i sameiet vil styret rette fokus på lading av elbil. Forsvarlig lading av elbil er et krav. Det er viktig at veiledningen fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) knyttet til lading av elbil etterfølges for å hindre brannfarlige situasjoner. Styret vil især peke på to punkter angående stikkontakter til elbillading (ref. punkt 2 og 3 i DSBs veiledning):

– Bruk av eksisterende stikkontakter
Det er krav at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk». En vanlig kontakt er ikke laget for den høye belasningen av å lade elbil over tid.

– Skjøteledninger skal ikke benyttes
Under ingen omstendigheter må ladekabel legges over fortau eller vei, eller legges gjennom vindu fra bolig. Dette kan medføre livsfare og er ikke tillatt.

Se Utklipp fra DSB ang stikkontakter til elbillading
Eller les hele dokumentet Elbil – lading og sikkerhet