Oppdatert vedlikeholdsinstruks

Til beboerne i Tyrikollen boligsameie

Styret har de siste månedene brukt en del tid på vedlikeholdssaker i dialog med beboere. Vi ser at det er behov for å presisere litt tydeligere hvilke retningslinjer som gjelder og har derfor revidert og utvidet vedlikeholdsinstruksen litt. Særlig er det behov for en presisering rundt hva som refunderes fra sameie og hvordan det skal foregå, samt å si noe om frittstående bygninger/boder.

I henhold til instruksens siste punkt har styret fullmakt til å revidere den og gjøre den gjeldende, men den skal vedtas på neste årsmøte. Vi har derfor markert de endringer vi har gjort med rødt. Den tidligere instruksen finnes også under dokumenter.

Spørsmål eller uklarheter bes rettet til styret@tyrikollen.no

Styret