Protokoll fra ekstraordinært årsmøte desember 2020

Styret inviterte til ekstraordinært årsmøte 16. desember 2020. Bakgrunnen for innkallingen var valg av ny styreleder, etter at styreleder Jan Helge Maurtvedt hadde varslet at han ønsket å fratre.

Årsmøtet vedtok en vedtektsendring for å gjøre det mulig å benytte ekstern styreleder. Deretter ble valgkomiteens innstilte kandidat, Per Erland Omsveen, valgt som ny styreleder. Vi ønsker Per velkommen til Tyrikollen.

Styret ønsker å takke Jan Helge Maurtvedt for hans engasjement og innsats for sameiet gjennom mange år i styret.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2020