Fornying av pipeløp

Styret foretok i 2020 fornying av ni pipeløp i sameiet. Alle disse hadde fått pålegg om utbedringer etter inspeksjon. Vi planlegger å fornye en del pipeløp også i høst. Seksjonseiere som vet at pipeløpet deres har konkret behov for fornying (angi gjerne hvorfor) og øvrige seksjonseiere som ønsker fornying bes henvende seg til styret på styret@tyrikollen.no.

På sikt ønsker vi å fornye alle pipeløp som er i bruk, så denne forespørselen dreier seg først og fremst om en prioritering av hvilke pipeløp som skal tas først.