Hjem

Vi er et boligsameie på Bøler i Oslo.

Sameiet har 75 boenheter fordelt på 17 rekkehus.
Rekkehusene ble oppført i perioden 1958 – 1959.

På 1980 tallet ble tomten boligene er bygget på kjøpt av Oslo Kommune og Borettslaget gjort om til sameie. Tomten eies i sin helhet i dag av sameiet.

Se kart over området

Viktige datoer:

Dato:Hendelse:

Nøkkelopplysninger:

Navn/foretaksnavn:TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE

Organisasjonsnummer:975 503 127
Organisasjonsform:Eierseksjonssameie
Postadresse forretningsfører:c/o 4472 HBRI AS
Postboks 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo
E-postadresse:tyrikollen@styrerommet.no (OBS! Ny adresse!)

Tilstandsrapport:

Høsten 2013 gjennomførte OBOS en tilstandsvurdering av vårt sameie.
Les mer om tilstandsrapporten

Forsikring – if:

Vårt sameie er forsikret hos if.
if kan kontaktes på telefon: 02400

Avtalevilkår
Polise nr. SP397864.1.1 (Bølerbakken)
Polise nr. SP397765.1.1 (Bølersletta og Kringkollen)
Polise nr. SP397709.1.1 (Vaskerihus og gressklipper)

Kabeltv – Telenor:

Vårt sameie har avtale om Kabel-TV med Telenor.
De kan kontaktes på telefon: 915 09000

Informasjon om tilbudet finner du på
https://www.telenor.no/privat/tv/

Huseiernes landsforbund:


Vårt sameie er medlem i Huseiernes landsforbund.
Medlemsnummeret er: 1161162

Les om fordelene deres her:
http://www.huseierne.no/

Tyrikollen på Facebook

https://www.facebook.com/groups/tyrikollen