juli 2021

Fornying av pipeløp

Styret foretok i 2020 fornying av ni pipeløp i sameiet. Alle disse hadde fått pålegg om utbedringer etter inspeksjon. Vi planlegger å fornye en del pipeløp også i høst. Seksjonseiere som vet at pipeløpet deres har konkret behov for fornying (angi gjerne hvorfor) og øvrige seksjonseiere som ønsker fornying bes henvende seg til styret på… Read more Fornying av pipeløp