Siste nytt

Vårdugnad og komprimatorbil

Vårdugnaden blir i år, som i fjor, spredt over flere dager av smittevernhensyn. Den er satt til 3. til 5. mai. Komprimatorbil (kvernebil) vil ta runden rundt sameiet fra kl. 17.00 torsdag 6. mai.

Infoskriv fra styret mars 2021

Ordinært årsmøte vil bli avholdt digitalt torsdag 29.april 2021 kl. 19.00. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet er søndag 4. april. Saker sendes til styret@tyrikollen.no. Styret ber om at saker som fremmes har et klart formulert forslag til vedtak, slik at sameiermøtet kan stemme for eller imot forslaget Hele infoskrivet finner du under.… Read more Infoskriv fra styret mars 2021

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte desember 2020

Styret inviterte til ekstraordinært årsmøte 16. desember 2020. Bakgrunnen for innkallingen var valg av ny styreleder, etter at styreleder Jan Helge Maurtvedt hadde varslet at han ønsket å fratre. Årsmøtet vedtok en vedtektsendring for å gjøre det mulig å benytte ekstern styreleder. Deretter ble valgkomiteens innstilte kandidat, Per Erland Omsveen, valgt som ny styreleder. Vi… Read more Protokoll fra ekstraordinært årsmøte desember 2020

Protokoll fra årsmøte 2020

Årets ordinære årsmøte i Tyrikollen Boligsameie ble avholdt digitalt onsdag 13. mai kl 18:00. Se infoskriv og sakspapirer over. Prøvemøte ble avholdt tirsdag 28. april 2020 kl. 19:00. Frist for innmelding av saker til årets årsmøte var torsdag 16. april 2020.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte november 2019

Styret inviterte til ekstraordinært årsmøte 11. november 2019 kl 19:00. På møte ble det lagt frem arbeid med brannvern, fremtidig investeringsbehov i sameiet, vedtatt en instruks for parkeringsplasser, vedtatt økning i felleskostnader og vedtatt økning i parkeringsavgiften. Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte høst 2019 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte Økonomisk Rapport pr 31.08.2019 (Rapporten ble nevnt på… Read more Protokoll fra ekstraordinært årsmøte november 2019

Elbil – lading og brannsikkerhet

For å styrke brannsikkerheten i sameiet vil styret rette fokus på lading av elbil. Forsvarlig lading av elbil er et krav. Det er viktig at veiledningen fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) knyttet til lading av elbil etterfølges for å hindre brannfarlige situasjoner. Styret vil især peke på to punkter angående stikkontakter til elbillading… Read more Elbil – lading og brannsikkerhet