Parkering

Sameiet disponerer 22 parkeringsplasser.

  • 9 ved vaskeriet i Bølersletta
  • 4 på nedsiden av Bølerbakken 15
  • 4 på nedsiden av Kringkollen 15 kalt Nedre Kringkollen
  • 5 på oversiden av Kringkollen 5 kalt Øvre Kringkollen

Ønsker du å stå på venteliste tar du kontakt med tyrikollen@styrerommet.no.

Oppgi om du har ønsker eller vil stå på venteliste på alle de fire områdene.

Når det blir en ledig plass vil styret forespørre den neste på ventelisten.
Står du anført med ønske og den ledige plassen ikke er på området du har ønsket deg går vi videre til neste på listen, og du blir stående på topp til den dag det blir ledig plass på området du ønsker deg.

Gjeldende sats for parkeringsplass er 3000 kr/år.

Se også Parkeringsinstruks utarbeidet i 2019.

Venteliste og plass-fordeling

Av personvernhensyn er venteliste og plassfordeling passordbeskyttet.

Passord oppgis på forespørsel til styret.