Dokumenter

Vedtekter og lovverk

Vedtekter (Revidert 2020)
Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
Vedtekter før revisjon 2014

Husordensregler

Husordensregler (Revidert 2013)
Vedlikeholdsinstruks (Revisjon datert 25.08.2020, ikke årsmøte-godkjent enda)
Vedlikeholdsinstruks (Etablert 2015)
Parkeringsinstruks (Etablert 2019)

Protokoller

Se siste nytt-innlegg for sakspapirer til årsmøter

Styret

Økonomi

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering og vedlikehold er nå samlet under vedlikehold.

HMS

Forsikring hos if

Polise nr. SP397864.1.1 (Bølerbakken)
Polise nr. SP397765.1.1 (Bølersletta og Kringkollen)