Vedlikehold

Felles anlegg

Vaskeri

Maling: Beis , Fargekode: ?
Sist beiset sommer 2014

Lekeplasser

Tyrikollen har tre opparbeidede lekeplasser, en i hvert tun.

På lekeplassene er det sandkasse, benk, huske og lekeapparat med sklie.
Sanden i sandkassene vendes hver vår og etterfylles ved behov.

Lekeapparatene skal skrapes, vaskes med kraftvask og males ved behov.
Malingstype: Optimal eller Drygolin ekstrem
Rød: Vestlandsrød, 4060-Y90R 2142
Grønn: Grønn umbra, 7310-G57Y 0745
Blå: 7030-R90B
Gul: 2060-Y20R

Grøntområder

Vi har en grøntkomité som forestår klipping med sameiets gressklipper.
Se Instruks for grøntkomiteen.

Beboere som har gjerde mot gaten er ansvarlig for å holde det pent langs med gjerdet.

Øvrige hus

Se 6. Vedlikeholdsinstruks for Tyrikollen boligsameie

Ansvar for vedlikehold er regulert av våre vedtekter som du finner under Dokumenter.

Alle tak ble lagt om rundt 1998-2000.

Det ble foretatt en helhetlig tilstandsvurdering i 2013.

Bølerbakken 15

Maling: Fargekode: Blåfjell (5511-R99B 4087), sist utført 2013

Bølersletta 5 og 9

Maling: Fargekode: Sommergul 2455Y16R (oker base)

Ditt hus her?

Vennligst send fargekode på de øvrige husene og når de sist ble malt til styret slik at vi får opp en oversikt.