november 2022

Ny e-post for henvendelser til styret

Styret har tatt i bruk OBOSs digitale løsninger for administrasjon, kommunikasjon og samhandling. Disse løsningene er henholdsvis Styrerommet og Vibbo. Henvendelser som formidles til styret via e-post ønsker vi nå at sendes til tyrikollen@styrerommet.no. Denne har hele styret tilgang til, noe som sikrer en smidigere dialog og oppfølging.