Ove Getz

Vårdugnad og komprimatorbil

Vårdugnaden blir i år, som i fjor, spredt over flere dager av smittevernhensyn. Den er satt til 3. til 5. mai. Komprimatorbil (kvernebil) vil ta runden rundt sameiet fra kl. 17.00 torsdag 6. mai.

Infoskriv fra styret mars 2021

Ordinært årsmøte vil bli avholdt digitalt torsdag 29.april 2021 kl. 19.00. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet er søndag 4. april. Saker sendes til styret@tyrikollen.no. Styret ber om at saker som fremmes har et klart formulert forslag til vedtak, slik at sameiermøtet kan stemme for eller imot forslaget Hele infoskrivet finner du under.… Read more Infoskriv fra styret mars 2021

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte desember 2020

Styret inviterte til ekstraordinært årsmøte 16. desember 2020. Bakgrunnen for innkallingen var valg av ny styreleder, etter at styreleder Jan Helge Maurtvedt hadde varslet at han ønsket å fratre. Årsmøtet vedtok en vedtektsendring for å gjøre det mulig å benytte ekstern styreleder. Deretter ble valgkomiteens innstilte kandidat, Per Erland Omsveen, valgt som ny styreleder. Vi… Read more Protokoll fra ekstraordinært årsmøte desember 2020