Oppdatering vedrørende drenering 30. november

Her er info vedrørende dreneringsprosjektet per 30. november

Informasjonsskriv om tilleggsarbeider

Et informasjonsskriv om tilleggsarbeider er utarbeidet og sirkulert.

Beboers plikt til å klargjøre før gravearbeidene starter

I henhold til vedtak fra sameiermøtet gjelder:

  • Sameierne plikter selv å fjerne platting for å gi tilgang inntil 4 m fra husvegg i henhold til anvisning fra entreprenøren/styret.
  • Entreprenøren kan utføre flytting, tilbakeføring og avretting av gammel platting forutsatt at beboer sørger for at den er løs fra fundamentet. Dette mot et pristillegg som belastes den sameier det vedgår. Dette må bestilles senest 4 uker før oppstartsdato for deres hus.
  • Sameierne plikter selv å fjerne boder for å gi tilgang inntil 4 m fra husvegg i henhold til anvisning fra entreprenøren/styret.
  • Tilbakeføring av boder utføres og bekostes av den enkelte sameier.

Gjennomføring av befaring før oppstart

Entreprenøren vil ta kontakt med beboerne for å gjennomføre en befaring ca 4 uker før oppstart.

På befaringen vil det bli anledning til å stille spørsmål om hva som må fjernes og hva som kan stå samt eventuelle tilleggsarbeider. Det vises til befaringer gjennomført med styret våren 2015. Entreprenøren kjenner til disse befaringene og samme prinsipp skal selvfølgelig legges til grunn nå typisk ved frittliggende boder innenfor 4-meters-sonen.

Borkjøring av avfall som følge av klargjøring

Det vil komme anvisning om hvor avfall som blir som følge av klargjøringen skal legges.
Vi forsøker å få til en løsning slik at du slipper å frakte det «tvers igjennom hele sameiet». Uansett krever vi at avfallet kildesorteres. Styret har en egen kontaktperson som koordinerer dette.

Utskifting av strømskap

Utskifting medfører utkolbing kl 07:30 og varer normalt til ca kl 15. Arbeidet utføres forutsatt at det ikke er for kaldt.

  • 8 Desember: Kabelskap FS12452-Bølerbakken 3 skiftes.
  • 9 Desember:Kabelskap FS12416-Kringkollen 15B skiftes og flyttes.
  • 10 Desember:Kabelskap FS12417-Kringkollen 15E skiftes og flyttes

Fremdrift

Bølerbakken 1 er ferdigstilt. Bølerbakken 3 er nær ferdig i henhold til plan. Deretter følger Kringkollen 15, Bølerbakken 5,7, Bølersletta 6,4 før Bølersletta 2. Alle disse husene har ryddet nå før 30.11.

Til våren fortsetter vi med Bølerbakken 9,11,13,15,Bølersletta 10 og 8 før Bølersletta 5,7,9 tas til slutt. Total fremdrift ca 60 uker. Entreprneørens fremdriftsplan v4

Kontaktpersoner for drenering

Styrets koordinator i prosjektet:

Steinar Parelius, Bølersletta 10A
92421378, Steinar.Parelius@statnett.no
Bortkjøring av avfall:

Bjørn Olav Larsen, Bølersletta 6D
90825255, bolavlar@online.no

Entreprenørens prosjektleder:
Steinar Jødahl
92499727, stjo@tt-teknikk.no

Stikkveier i
Bølerbakken 9,11,13,15 og Bølersletta 9

Det er utarbeidet et forslag som er til høring hos beboerne. Styret har vedtatt at beboerne som ønsker tiltaket selv må koordinere tilbudsinnhenting.

Vidar Sebuøygard i Bølerbakken 13B kan kontaktes og har sagt seg villig til å koordinere arbeidet.