Info om sameiermøte 26.04.2016, dugnad 03.05.2016 og HMS

Til sameierne i Tyrikollen Boligsameie

INNMELDING AV SAKER TIL SAMEIERMØTE
Årets ordinære sameiermøte i Tyrikollen Boligsameie vil bli holdt på
Ulsrud videregående skole, studiesenteret, Inngang B, tirsdag den 26.04 kl. 19.30

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet er fredag 8. april.
Saker sendes til styret@tyrikollen.no eller legges i styreleders postkasse, Bølerbakken 15E

Innkalling til ordinært sameiermøtet vil komme rundt 13. april.

OBLIGATORISK VÅRDUGNAD

Dugnad 3. mai kl. 17.00 (oppmøte på lekeplassen på hvert tun, ta med hageredskaper)
Containerbil (starter v Bølersletta 9 og kjører Bølersl.-Kringk.-Bølerb.) – 4. mai kl. 18.00
Feiing og vasking Bølersletta og Bølerbakken 22. april, Guristuveien 2. mai, husk å flytte bilen.

NB: Det ikke vil være anledning til å kaste miljøavfall eller impregnert treverk i containerbilen. For avfall ifbm dreneringsprosjekt fra Bølerbakken 9 og utover vil egne containere bli satt ut nærmere sommeren. Egen info om dette kommer senere.

HMS, INTERNKONTROLL OG VERNERUNDE

For vår felles sikkerhet oppfordrer vi til å gjennomføre HMS egenkontroll. Benytt gjerne vedlagte sjekkliste. For mer detaljer om ansvar og rutinene i sameiet se vår nylig utarbeidede HMS-håndbok på dokument-seksjonen.

I løpet av april måned vil styret og grøntkomiteen gjennomføre vår årlige, lovpålagte vernerunde på sameiets anlegg. Det gjelder fellesområder, lekeplasser, vaskeri og våre 2 garasjer. På vernerunde dokumenterer vi at utstyr vi disponerer er i kvalitetsmessig god stand og identifiserer eventuelle avvik som må repareres.

Som en del av internkontrollrutinen er det også viktig at dere som beboere kan melde fra dersom dere ser noe dere mener er et avvik.

Avvik meldes til styret@tyrikollen.no eller legges i styreleders postkasse i Bølerbakken 15E.

GENERELL ORDEN OG RYDDIGHET

Styret anmoder alle om å rydde i sine hager/foran sine hus frem mot 17. mai sånn at det blir fint og ryddig rundt oss.