Etterarbeider – drenering

Styret har fått endel henvendelser om når man starter opp med etterarbeidene for dreneringsprosjektet. Dette er forståelig i og med at det ser ut til at vi får en rekord-tidlig vår. Samtidig er det jo slik at endel av arbeidet ikke kan utføres før det ikke lenger er fare for frost både i bakken og i luften. Det er jo selvsagt ønskelig at man prøver å samle mest mulig av arbeidet.

TT-Teknikk har så vidt begynt så smått med noe reklamasjonsarbeider. I første rekke vil dette gjelde avslutning av blekk (både hjørner og mot kjellervinduer).

Styret har vært i kontakt med TT-Teknikk i dag, og de har lovet å komme tilbake med en fremdriftsplan så snart som mulig. Denne vil bli lagt ut som egen nyhet på hjemmesidene.

Styret