Uncategorized

Praktisk informasjon rundt årsmøtet 03.06.2021

Minner om digitalt årsmøte i Tyrikollen i morgen, 3. juni kl. 19.00. Link til møtet: https://us02web.zoom.us/j/83515217828?pwd=WmdhNEI5MmNxWjhUMmJ0WUFQU1VJZz09 Noen praktiske opplysninger: Eventuelle fullmakter bes enten puttet i postkassa til Bølersletta 4A innen kl. 18.00 i morgen, eller sendt som bilde til 406 28 745 innen samme tidspunkt. Bruk gjerne adresse eller forkortelse for adresse som navn når… Read more Praktisk informasjon rundt årsmøtet 03.06.2021

Vårdugnad og komprimatorbil

Vårdugnaden blir i år, som i fjor, spredt over flere dager av smittevernhensyn. Den er satt til 3. til 5. mai. Komprimatorbil (kvernebil) vil ta runden rundt sameiet fra kl. 17.00 torsdag 6. mai.

Infoskriv fra styret mars 2021

Ordinært årsmøte vil bli avholdt digitalt torsdag 29.april 2021 kl. 19.00. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet er søndag 4. april. Saker sendes til styret@tyrikollen.no. Styret ber om at saker som fremmes har et klart formulert forslag til vedtak, slik at sameiermøtet kan stemme for eller imot forslaget Hele infoskrivet finner du under.… Read more Infoskriv fra styret mars 2021

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte desember 2020

Styret inviterte til ekstraordinært årsmøte 16. desember 2020. Bakgrunnen for innkallingen var valg av ny styreleder, etter at styreleder Jan Helge Maurtvedt hadde varslet at han ønsket å fratre. Årsmøtet vedtok en vedtektsendring for å gjøre det mulig å benytte ekstern styreleder. Deretter ble valgkomiteens innstilte kandidat, Per Erland Omsveen, valgt som ny styreleder. Vi… Read more Protokoll fra ekstraordinært årsmøte desember 2020

Protokoll fra årsmøte 2020

Årets ordinære årsmøte i Tyrikollen Boligsameie ble avholdt digitalt onsdag 13. mai kl 18:00. Se infoskriv og sakspapirer over. Prøvemøte ble avholdt tirsdag 28. april 2020 kl. 19:00. Frist for innmelding av saker til årets årsmøte var torsdag 16. april 2020.

Elbil – lading og brannsikkerhet

For å styrke brannsikkerheten i sameiet vil styret rette fokus på lading av elbil. Forsvarlig lading av elbil er et krav. Det er viktig at veiledningen fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) knyttet til lading av elbil etterfølges for å hindre brannfarlige situasjoner. Styret vil især peke på to punkter angående stikkontakter til elbillading… Read more Elbil – lading og brannsikkerhet

Renovasjonsetaten i Oslo gjennomfører dør til dør-aksjon kl 16-20, 22.11.2017

Ved en slik dør til dør-aksjon gjennomfører representanter fra Renovasjonsetaten korte samtaler med beboerne om kildesortering. De svarer på spørsmål og tar med seg eventuelle tilbakemeldinger om ordningen. Husholdningene som har behov vil få tilbud om en gratis avfallsbøtte for sortering av matavfall, tilpasset den grønne posen. Det vil også legges informasjon om kildesortering i… Read more Renovasjonsetaten i Oslo gjennomfører dør til dør-aksjon kl 16-20, 22.11.2017