Ordinært årsmøte 2022

Tyrikollen Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte onsdag 1. juni

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med tidspunkt,
hvor og hvordan møtet skal holdes.

Alle forslag som seksjonseier ønsker behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 15. april.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må det:
       –     Gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet

  • Formulere et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Styret forbereder for møte via Zoom som sist.

Forslag sendes til: styret@tyrikollen.no

PDF-dokument