E-post til Styret@tyrikollen.no

På grunn av endringer i styret, har det tatt litt tid å få på plass diverse rettigheter med tilgang til e-post adressen styret@tyrikollen.no .

Dette er nå ordnet, og e-poster til denne adressen vil bli behandlet, og besvart etter beste evne

Med vennlig hilsen

Styret