År: 2016

Julegrantenning

Tradisjonen tro blir det Julegrantenning, Gløgg og Pepperkaker bak vaskeriet Søndag 27. November , kl. 17.30 Håper så mange som mulig stiller opp i den travle adventstid Styret    

Vedrørende den siste tids diskusjon på Facebook om dreneringsprosjektet

Styret i sameiet jobber for fellesskapet og er valgt av sameierne. Gjennom styrearbeidet behandler vi innkomne saker i tråd med sameiets vedtekter, og forvalter sameiets verdier innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. Ved behov hentes det inn faglige råd. Under dreneringsprosjektet støtter vi oss i all vesentlighet på de faglige råd som gis fra… Read more Vedrørende den siste tids diskusjon på Facebook om dreneringsprosjektet

VIKTIG MELDING – befaring av enkelte boenheter Fredag 21.10

TT-Teknikk as skal foreta rørfornying av stikkledninger i sameiet. En del av de forberedende arbeidene er befaring for sjekk av tilkomst.Befaring vil bli førstkommende fredag 21.10.16 Befaringen finner sted mellom 07-08 på morgenen. Det tar ikke lang tid pr. adresse, og vi har behov for å komme inn til følgende boenheter: Bølersletta 2A Bølersletta 4D… Read more VIKTIG MELDING – befaring av enkelte boenheter Fredag 21.10

Søppeltømming

Styret har vært i kontakt med Oslo Kommune Renholdsetaten om henting av søppel. Dette er ett generellt problem for Oslo, og det ligger visstnok en sak ute på Aftenposten om dette idag. Uansett, de sa at noen adresser er satt opp for henting denne uken og noen adresser for neste uke. Hentedatoer/dager kan dere finne ved… Read more Søppeltømming

Fremdriftsplan drenering – oppdatert 02.09

Oppdatert fremdrifts-plan med angitt tidspunkt for oppstart (uke), er pr.  02.09.2016 som følger: Bølerbakken 15 (oppstart uke 39) og Bølersletta 10 (oppstart uke 43) Containere for hageavfall og trevirke er satt frem i dag foran Bølerbakken 15. Disse vil bli stående til man er ferdig med å rydde. Det er en container for hageavfall (den… Read more Fremdriftsplan drenering – oppdatert 02.09

E-post til Styret@tyrikollen.no

På grunn av endringer i styret, har det tatt litt tid å få på plass diverse rettigheter med tilgang til e-post adressen styret@tyrikollen.no . Dette er nå ordnet, og e-poster til denne adressen vil bli behandlet, og besvart etter beste evne Med vennlig hilsen Styret