Protokoll fra ekstraordinært årsmøte november 2019

Styret inviterte til ekstraordinært årsmøte 11. november 2019 kl 19:00.

På møte ble det lagt frem arbeid med brannvern, fremtidig investeringsbehov i sameiet, vedtatt en instruks for parkeringsplasser, vedtatt økning i felleskostnader og vedtatt økning i parkeringsavgiften.

Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte høst 2019

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

Økonomisk Rapport pr 31.08.2019 (Rapporten ble nevnt på årsmøte, men ikke lagt frem i forkant. Den viser et resultat etter finanskostnader på -89 088,-. Dette for året frem til 31.08.19. Budsjettet i rapporten mangler beløp på 300 000,- vedtatt til vedlikehold i henhold til innkalling til ordinært årsmøte, men sum driftskostnader er riktig.)

Slides fra årsmøte (inneholder risikoanalyse brannvern samt oppsummering av gjennomført spørreundersøkelse).

Oppsummert om brannvern gjelder følgende:

  • Styret anmoder hver rekke om å utpeke en brannvernansvarlig.
  • Styret anmoder hver rekke om å montere seriekoblet røykvarsler på loft og i alle enheter.
  • Styret anbefaler hver rekke om å avtale et møtested og gjennomføre en brannøvelse.
  • Styret kommer til å jobbe systematisk videre med brannvern.

Husk også å bytte batteri på røykvarsler 1. desember.

Hilsen styret