Vedlikehold

Fornying av pipeløp

Styret foretok i 2020 fornying av ni pipeløp i sameiet. Alle disse hadde fått pålegg om utbedringer etter inspeksjon. Vi planlegger å fornye en del pipeløp også i høst. Seksjonseiere som vet at pipeløpet deres har konkret behov for fornying (angi gjerne hvorfor) og øvrige seksjonseiere som ønsker fornying bes henvende seg til styret på… Read more Fornying av pipeløp

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte november 2019

Styret inviterte til ekstraordinært årsmøte 11. november 2019 kl 19:00. På møte ble det lagt frem arbeid med brannvern, fremtidig investeringsbehov i sameiet, vedtatt en instruks for parkeringsplasser, vedtatt økning i felleskostnader og vedtatt økning i parkeringsavgiften. Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte høst 2019 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte Økonomisk Rapport pr 31.08.2019 (Rapporten ble nevnt på… Read more Protokoll fra ekstraordinært årsmøte november 2019

Infoskriv om ordinært sameiermøte april 2018

Frist for innmelding av saker til årets sameiermøte er tirsdag 3. april 2018 Årets ordinære sameiermøte i Tyrikollen Boligsameie vil bli holdt onsdag 25. april 2018 kl. 19:00 på Ulsrud Videregående skole, studiesenteret, inngang B. Et infoskriv (se link under) vil bli lagt i alles postkasser. I infoskrivet finner du informasjon om innmelding av saker… Read more Infoskriv om ordinært sameiermøte april 2018

Tilstandsvurdering 2013

2013 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av sameiet. Denne rapporten danner grunnlaget for videre vedlikeholdsplan. Tilstandsvurdering – trinn 1 – Tyrikollen – Scannet med alle vedlegg Tilstandsvurdering – trinn 1 – Tyrikollen – Søkbar uten vedlegg Resultater etter intern spørreundersøkelse 29.01.14 Slides til beboermøte 24.10.13