Infoskriv fra styret mars 2021

Ordinært årsmøte vil bli avholdt digitalt torsdag 29.april 2021 kl. 19.00.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet er søndag 4. april.

Saker sendes til styret@tyrikollen.no.

Styret ber om at saker som fremmes har et klart formulert forslag til vedtak, slik at sameiermøtet kan stemme for eller imot forslaget

Hele infoskrivet finner du under.

Infoskriv fra styret mars 2021.