Søppeltømming

Styret har vært i kontakt med Oslo Kommune Renholdsetaten om henting av søppel. Dette er ett generellt problem for Oslo, og det ligger visstnok en sak ute på Aftenposten om dette idag. Uansett, de sa at noen adresser er satt opp for henting denne uken og noen adresser for neste uke. Hentedatoer/dager kan dere finne ved å gå inn på https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-…/nar-hentes-avfallet/ . Vi skal også sørge for å sende en e-post til Oslo Kommune på vegne av sameiet om dette, men vet vel ikke helt hvor mye effekt det får.