VIKTIG MELDING – befaring av enkelte boenheter Fredag 21.10

TT-Teknikk as skal foreta rørfornying av stikkledninger i sameiet.
En del av de forberedende arbeidene er befaring for sjekk
av tilkomst.Befaring vil bli førstkommende fredag 21.10.16

Befaringen finner sted mellom 07-08 på morgenen. Det tar ikke lang
tid pr. adresse, og vi har behov for å komme inn til følgende boenheter:

Bølersletta 2A
Bølersletta 4D
Bølersletta 6D
Bølersletta 8 C og E
Bølerbakken 5A
Bølerbakken 11A
Bølerbakken 15 A

Adressene befares i samme rekkefølge de er satt opp.
Ved eventuelle spørsmål vedrørende denne befaringen, kontakt:
TT-Teknikk as v/Terje Bye Gulbrandsen
E-post: tbg@tt-teknikk.no
Fetveien 33, 2007 Kjeller
Tlf.: 02490

Det vil også bli lagt ut skriv i postkassen til de berørte enheter